piątek, 7 marca 2014

CZY MUZUŁMANKA NAPRAWDĘ ZASŁANIA WŁOSY HIJABEM? ;-)


Znaczenie słowa 'hijab' (czyt. hidżab)

Współcześnie słowo to odnosi się do części kobiecego stroju i używane jest w znaczeniu zakrywania włosów przede wszystkim. Można się do niego tak odnieść z powodu samego źródła tego słowa (hijab=curtain/screen,inne znaczenia=bariera, podział, rozdzielenie, chować, osłaniać, skrywać, ukrywać), ale nie każde zakrywanie jest hijabem. Te, które związane jest z hijabem to takie, które “appears behind a curtain”


Słowo HIJAB/HIJABAN pojawia się w Koranie 7 razy (i nie ma związku z żadnym elementem stroju):

“I pomiędzy tymi dwoma (grupami) będzie przegroda, a na Wzniesieniach – ludzie, którzy rozpoznają wszystkich po ich obliczach.Oni – nie wchodząc jeszcze do Raju – lecz jakże pragnąc! - zawołają do mieszkańców Raju: Pokój wam!” (7:46)


“O wy,którzy wierzycie!Nie wchodźcie do pokojów Proroka (w jego domu),o ile wam na to nie zezwolił - (a jeśli zostaniecie zaproszeni) na posiłek,czekajcie na stosowna porę (kiedy on zostanie podany). Jeśli zaś zostaniecie zaproszeni,to wchodźcie (do jego osobistych pokojów) o właściwym czasie.A jeśli już się posililiście,to rozejdźcie się.Nie zwlekajcie (z tym) ze względu na błahe rozmowy. To (bowiem) przyczynia Prorokowi trudności,a on krępuje się (prosić) was (o wyjście). Bóg jednak nie krępuje się (nauczać was) prawdy. Jeśli je (jego małżonki) o coś prosicie, to proście je spoza zasłony.Takie postępowanie jest czystsze dla waszych serc I dla ich serc.Nie przystoi wam przyczyniać bólu Wysłannikowi Boga I zabrania się wam kiedykolwiek poślubić wdowy po nim.To byłoby u Boga sprawą ogromnej wagi” (33:53)“(Przypatrując im się przez jakiś czas) rzekł: 'Doprawdy, miłuję te rumaki (nie ze względu na nie same, lecz) dlatego, że służą rozpamiętywaniu mojego Pana (I niesieniu Jego Imienia do innych krajów)'. A rumaki były zakryte zasłoną odległości” (38:33)“Oni mówią: 'Nasze serca przysłonięte są przykryciem przed tym, do czego nas wzywasz, a w naszych uszach jest głuchota, a pomiędzy nami i tobą jest zasłona. Rób zatem (co jest w twojej mocy) I my będziemy czynić (tak jak chcemy)” (41:5)“Żaden śmiertelnik nie doświadczy tego, by Bóg przemawiał doń inaczej, jak przez Objawienie, albo zza zasłony, albo przez wysłannika (anioła) posłanego z Jego rozkazu po to, by objawiał to, co On zechce (objawić). Zaprawdę, On jest Wzniosły, Mądry.” (42:51)
“I kiedy recytujesz Koran, My umieszczamy niewidzialną zasłonę pomiędzy tobą a tymi, którzy nie wierzą w życie wieczne (I którzy sami czyniąc się głuchymi I ślepymi na modlitwy stworzeń kierowane do Stwórcy, pozbawiają się zdolności takiej wiary)” (17:46)“Trwała w ten sposób w odosobnieniu od ludzi. Wtedy wysłaliśmy do niej Naszego ducha i pojawił się przed nią w postaci człowieka doskonałego” (19:17)


ZNACZENIE I UŻYCIE SŁOWA 'HIJAB':
 
Ali Ibn Abi Talib pisał w liście do swojego towarzysza Malik Ashtara: “...prolong not your seclusion (hijab) from your subjects, for a ruler's seclusion from his subjects is a kind of constraint and (results in) a lack of knowledge of affairs. Seclusion from them cuts rulers off from the knowledge of that from which they have been secluded.”


Ibn Khaldun w swoim dziele 'Muqaddima” pisze: “Government do not consider a separation to exist between themselves and the people at the beginning of their formation but little by little, the separation and distance between the ruler and the people grows and finally it causes unpleasant results”.

* Ali Ibn Abi Talib oraz Ibn Khaldun używają słowa 'hijab' w znaczeniu 'seclusion/separation' (odosobnienie/rozdział/izolacja/odseparowanie)

* Membrana, która oddziela żołądek od serca też nazywana jest 'hijab'  
*W sensie metafizycznym hijab odnosi się do bariery oddzielającej człowieka lub świat od Boga

Hijab – zbiór przepisów regulujących interakcje między kobietami i mężczyznami, których powinny przestrzegać obie płcie. Niestety, znaczenie to zostaje często pomijane lub zapominane lub jest nawet utracone, sprowadza się je jedynie do kobiecego stroju lub chusty, którą zakrywa ona włosy.

HIDŻAB A KHIMAR:

I powiedz wierzącym: niech spuszczają skromnie spojrzenia i niech zachowują czystość. To dla nich będzie przyzwoitsze. […] I powiedz wierzącym kobietom, niechaj powstrzymują niektórych z ich spojrzeń i strzegą czystości swej, i niech nie odkrywają niczego ze swych wdzięków z wyjątkiem tego, co jest z nich widoczne. I niechaj spuszczają część ze swych zasłon (zakrywających włosy) na swe dekolty. I niech nie odkrywają niczego ze swych wdzięków jak tylko przed swoimi mężami lub ojcami, lub też ojcami swych mężów, lub swoimi synami, lub też synami swych mężów, lub swoimi braćmi, lub też synami swych braci, lub też synami swych sióstr, a także przed kobietami (z) ich (grona), lub tymi (spośród kobiet), którymi zawładnęły ich prawice, lub należących do ich grona spośród mężczyzn, którzy nie posiadają skłonności (do kobiet), lub też chłopcom, którzy nie odkryli jeszcze skłonności do nagości kobiet. I niechaj nie stąpają swymi stopami tak, aby zostało rozpoznane, co zakrywają ze swych ozdób.[...]” (24:30-31)

“...i niech zakrywają swymi welonami piersi..”“...and to draw their coverings (bi'khumurihinna) over their chests”

Zatem użyte jest tu słowo 'khumur' a nie 'hijab'Czym jest khimar i co oznacza?
Imam Abu'l Fida ibn Kathir: "Khumur is the plural of khimar which means something that covers, and is what is used to cover the head. This is what is known among the people as a khimar." ( Khimar oznacza coś co zakrywa i co jest używane do zakrywania głowy).


Szejch Muhammad al-Munajjid: “Khimar pochodzi od słowa 'khamr', którego rdzeń oznacza 'pokrywać, zakrywać, przykrywać,przykryć'. Np. Prorok (PzN) powiedział: “Khammiru aaniyatakum” (“Przykryjcie swoje naczynia”). Wszystko co przykrywa coś innego nazywa się 'khimaar'. Ale w powszechnym znaczeniu słowo khimar zaczęło funkcjonować jako ta część garderoby, którą kobieta zakrywa głowę. Niektórzy uczeni islamu definiowali khimar jako to, co zakrywa głowę, skronie oraz kark. Różnica pomiędzy hijabem a khimarem jest taka, że hijab zakrywa całe ciało kobiety podczas gdy khimar, ogólnie rzecz biorąc jest tym, czym kobieta zakrywa głowę”.Szejch Mohammad Nasiruddin Albani: “The word khimaar linguistically means only a head covering. Whenever it is mentioned in general terms, this is what is intended”.


Warto nadmienić przy okazji, że khimar wg powyższych uczonych zakrywa tylko głowę a nie twarz.JAK NOSIć KHIMAR?
 


Imam Abdullah Al-Qurtubi: “Kobiety tamtych czasów zwykle zasłaniały głowy khimarem, zarzucając jego końce na plecy, pozostawiając odkrytą szyję,uszy i górną część klatki piersiowej na podobieństwo chrześcijanek. Potem Allah nakazał zakrywać te części ciała khimarem”.Imam Abu'l Fida ibn Kathir: “...i niech zasłaniają swymi welonami piersi...” (Draw their khumur to cover their bosoms) oznacza, że powinny one nosić khimar w taki sposób, aby zasłaniał on klatkę piersiową odróżniając się od kobiet z okresu jahilijii oraz tych, które się nie zakrywają”.
 

Z powyższego wynika, że kobiety zasłaniały khimarem swoje włosy pozostawiając odkrytą szyję, uszy i górną część klatki piersiowej. Kiedy Allah (swt) nakazał im narzucić khimar na dekolty, wyciągnęły one końce khimaru do przodu i zamocowały tak, że ich czoła, uszy, szyje i piersi były zakryte.

DLACZEGO MUZUŁMANKA SIĘ ZAKRYWA?
To proste: Nosi ona 'hidżab' [tu w znaczeniu 'zasłony' ciała i włosów], ponieważ Bóg powiedział, aby tak robić.


O Prophet! Tell thy wives and daughters, and the believing women, that they should cast their outer garments (jilbab) over their persons (when abroad – outside their homes, author); that is most convenient, that they should be known (as such) and not molested. And Allah is Oft-Forgiving – Most Merciful.”


"O Proroku! Powiedz swoim żonom i swoim córkom i kobietom wierzących, aby się zakrywały swoimi ubraniami (jalabibihinna). To jest najodpowiedniejszy sposób, aby były poznawane (jako muzułmanki), a nie były obrażane. A Bóg jest przebaczający, litościwy! (Qur'an 33:59)


Aby były rozpoznawane jako muzułmanki, a nie niewolnice...dlaczego?


Fatima Mernissi: “Kobiety, bez względu na ich status, były napastowane na ulicach, śledzone przez mężczyzn, którzy często poddawali je poniżającej praktyce zwanej ta'arrud (zmuszanie do zina-cudzołóstwa). Zatem w tym momencie problemem Proroka (PzN) nie było uwolnienie wszystkich kobiet z więzów przedislamskiej przemocy, ale przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa swoim żonom oraz innym muzułmankom w mieście (Medynie). Prorok (PzN) pytając czemu ci mężczyźni molestują w ten sposób kobiety, usłyszał od odpowiedź: “My tylko praktykujemy ta'arrud z kobietami, które uważamy za niewolnice, zatem to tłumaczy nasze zachowanie, gdyż nie znamy tożsamości tych kobiet”
 
Wtedy został zesłany werset 59 sury al-Ahzab, aby wyeliminować możliwość pomyłki pomiędzy muzułmankami a kobietami niewolnymi. Pamiętajmy, że te ostatnie były niestety częściej niż kobiety wolne narażone na szykany, ponieważ niemoralnym mężczyznom wydawało się, że, tak jak za czasów ahilijii, niewolnice to prostytutki. Tak więc ubiór, którego zaczęły używać muzułmanki zakrywając się, nosił nazwę 'jilbab' (czyt. dżilbab). Hijab, noszony przez muzułmanki współcześnie, mimo że różni się od jilbabu, to spełnia podobne funkcje. Skromny ubiór i postawa stanowi wzorzec społeczny dla muzułmanki, który został doprecyzowany w surze an-Nur, werset 31. Po zdobyciu Mekki muzułmanie stali się niekwestionowanymi przywódcami Arabii i w zasadzie kobiety nie musiały już czuć się zagrożone wychodząc w miejsca publiczne. Jednakże, jako że jilbab został formalnie nakazany w Koranie, muzułmanki nie porzuciły go i pozostał on do dziś. Jest on zewnętrzną manifestacją wewnętrznej potrzeby oddawania czci Bogu – reprezentuje akt posłuszeństwa wobec Niego. 

Ponadto w surze 'Światło; Allah mówi:

"Kobiety w podeszłym wieku, które już się nie spodziewają małżeństwa, nie będą miały grzechu, jeśli zdejmą wierzchnie szaty, nie ukazując jednak swych wdzięków. Lecz lepiej jest dla nich, aby się od tego powściągały. Bóg wszystko słyszy, jest Wszechwiedzący." (24:60)


Hidżab dla mężczyzn:Tak jak kobiety, mężczyźni powinni nosić obszerne, długie i nieprześwitujące ubrania, by nie przyciągać uwagi płci przeciwnej swoimi wdziękami. Mężczyźni nie muszą zakrywać włosów, ale wielu muzułmanów to robi wiążąc turbany albo kefije. Uczeni są zgodni co do tego, że właściwsze jest dla muzułmanów noszenie długich spodni (sunną jest długość powyżej kostki) i koszul z długim rękawem w obecności kobiet, które potencjalnie mogą poślubić. Sunną jest też noszenie brody."Osądzaj mnie przez to co mam W głowie, a nie NA głowie"
Muzułmanki,które zakrywają włosy określają tym swoja tożsamość.
Szukają one spokoju oraz wolności umysłu, chcą być szanowane i traktowane z godnością, oceniane za to kim są, a nie za to jak wyglądają..
*Muzułmanka w hidżabie przesyła wiadomość: "Nie chcę wchodzić w interakcje z obcymi mężczyznami"
*Muzułmanka ukrywa swoją seksualność, ale nie kobiecość


                               OCHRONA
*Hidżab jest jakby 'parawanem' chroniącym od zła. Kiedy kobieta wkłada hidżab jest mało prawdopodobne, że będzie nagabywana przez mężczyzn. Nie będzie też wykorzystywane jej piękno i kobiecość."Nasze ciała umrą i przeminą, liczy się to co jest w duszy...Pokaż światu, że troszczysz się o swoją duszę, a nie tylko o wygląd zewnętrzny"

Hidżab ogranicza też rywalizację między kobietami. Osoby pracujące z muzułmanką bardziej cenią ją za umiejętności i inteligencję, a nie za przymioty ciała.

"Ile ludzi wokół nas poświęca pieniądze i zdrowie w desperackiej pogoni za ideałem piękna propagowanym przez media?"  :(

WYMOGI HIDŻABU:
*Hidżab to odpowiedni sposób zachowania
*To dobre maniery i kultura osobista
*Kultura rozmowy i właściwy język
*Odpowiedni wygląd zewnętrzny
*Strój nie może być obcisły
*Nie może być przeźroczysty
*Nie może być przesadnie ekstrawagancki, zwracający uwagę ani też brudny lub bardzo zniszczony
*Hidżab to też skromny sposób chodzenia
*Ogólnie mówiąc hidżab to umiar we wszystkim: w zachowaniu, manierach, mowie, ubiorze.
CZY HIDŻAB TO WYMYSŁ ISLAMU?
Nie, kobiety przecież zakrywały włosy i ciało na długo przed nadejściem proroka Muhammada (PzN), w tradycji judeo-chrześcijańskiej kobiety 'praktykowały' hijab, który obecnie został zapomniany..
Czy nie jest zastanawiające, że chrześcijańskie zakonnice ubierają się tak, jakby nosiły hidżab?
Czy nie zdarza się czasem, że muzułmanki brane są za zakonnice?
Czy nie jest zastanawiające, że Maria, matka Jezusa (PzN) jest zawsze w sztuce religijnej przedstawiana w długich szatach i z zasłoniętymi włosami?


* Jeszcze do lat 60-ątych XXw. chrześcijanki-katoliczki musiały zasłaniać włosy wchodząc do kościoła.
 Co mówi na ten temat św. Paweł? W jego opinii:

"Każdy mężczyzna modląc się lub prorokując z nakrytą głową, hańbi swoją głowę. Każda kobieta modląc się lub prorokując z odkrytą głową, hańbi swoją głowę; wygląda bowiem jakby była ogolona (...) Oto dlaczego kobieta powinna mieć na głowie znak poddania ze względu na aniołów (...). Osądźcie zresztą sami. Czy wypada, aby kobieta z odkrytą głową modliła się do Boga? Czyż sama natura nie poucza nas, że hańbą jest dla mężczyzny nosić długie włosy, podczas gdy dla kobiety jest to właśnie chwałą?(...)" 1 list do Koryntian, 11, 3-16

 SKROMNOŚć KOBIETY W CHRZEŚCIJAŃSTWIE:

* Niektóre odłamy chrześcijaństwa mają ustalone własne standardy stroju i wyglądu zewnętrznego np menonici czy amisze.


Na temat praktyk religijnych i modlitwy Nowy Testament mówi:

"Chcę więc, aby mężczyźni modlili się na każdym miejscu, podnosząc ręce czyste, bez gniewu i sporu. Podobnie kobiety - w skromnie zdobnym odzieniu, niech się przyozdabiają ze wstydliwością i umiarem, nie przesadnie zaplatanymi włosami albo złotem czy perłami, albo kosztownym strojem, lecz przez dobre uczynki, co przystoi kobietom, które się przyznają do pobożności"
1 List do Tymoteusza, 2:8-10

SKROMNOŚć KOBIETY W JUDAIZMIE:

Zasady tzeniutu (tzeniuth / tznius) - skromne zachowanie i ubiór dla obu płci

Po ślubie mężatka nie pokazuje swoich włosów a w tradycyjnych społecznościach żydowskich kobiety po wyjściu za mąż golą włosy i wkładają peruki.

więcej info: www.lightofmashiach.org/women/headcovering.htmlDLA PORÓWNANIA:

 PAMIĘTAJ:

* Hidżab to nie jest chustka zakrywająca włosy. Włosy i dekolt muzułmanki zakrywa khimar, a hidżab to całość stroju w skład którego wchodzi khimar.

* Hidżab jednak nie oznacza jedynie stroju zakrywającego ciało, ale przede wszystkim właściwe zachowanie, maniery, sposób mówienia i prezencję. Ubiór jest tylko częścią tej całości.

* Hidżab można nosić nie nosząc khimaru i odwrotnie, także nie oceniaj nikogo po wyglądzie ;) Muzułmanka nie nosząca khimaru, ale zachowująca zasady hidżabu, może być bardziej rozwinięta duchowo niż ta, która zakrywa włosy.

* Wymóg odpowiedniego ubioru jest w Islamie zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn sposobem na to, aby społeczeństwo funkcjonowało we właściwy, zdrowy sposób, a nie jest ograniczeniem czy restrykcją.

* Pamiętajmy, że islam nie mówi konkretnie jaki strój ma nosić muzułmanka czy muzułmanin. Podaje tylko wytyczne, dając wiernym wolną rękę. W krajach z przewagą religii muzułmańskiej widzimy stroje wywodzące się z tradycji, kultury itd., wszystko, nawet kolor stroju może być podyktowany i dopasowany do wymogów danego kraju i jego obyczajowości. Nie zawsze jest on też zasadny z tym, czego naucza islam.

Koran na temat ubioru:

"O, dzieci Adama! Ubierajcie się czysto i pięknie do każdego aktu modlitewnego!" (7:31)

"O dzieci Adama! Zaprawdę, zesłaliśmy wam ubranie dla przykrycia intymnych części ciała i ubranie dla ozdoby. Jednakże (pamiętajcie,iż) ubranie (utkane z) pobożności i prawości jest najlepsze ze wszystkich. To jest spośród znaków Boga, aby się zastanawiać i pamiętać" (7:26)

"Dozwolone jest wam nawiedzanie żon w czasie postu. (Łączy was taka zażyłość), że one są dla was szatą (która was okrywa i chroni przed nielegalnymi związkami i przyozdabia), a wy jesteście (w taki sam sposób i z tych samych względów) szatą dla nich" (2:187)

Tylko niektóre przykłady strojów muzułmańskich:Abaja
TudungOpracowanie materiału: Anna Mariyam  
Ta
Tak jak kobiety, mężczyźni powinni nosić obszerne, długie i nieprześwitujące

zułmanka w hidżabie przesyła wiadomość: „Nie chcę wchodzić w interakcje z obcymi mężczyznami”


Muzułmanka ukrywa swoją seksualność,ale nie kobiecość ;-)
 
Muzułmanka w hidżabie przesyła wiadomość: „Nie chcę wchodzić w interakcje z obcymi mężczyznami”


Muzułmanka ukrywa swoją seksualność,ale nie kobiecość ;-)
 

Muzułmanka w hidżabie przesyła wiadomość: „Nie chcę wchodzić w interakcje z obcymi mężczyznami”


Muzułmanka ukrywa swoją seksualność,ale nie kobiecość ;-)przeciwnej swoimi wdziękami. Mężczyźninie muszą